പ്രവര്‍ത്തനസമയം (0.16834 നിമിഷങ്ങള്‍)
ഫലം n° #5 -ന്റെ വിശദീകരണം ( Fussilat 35 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് A. J. Arberry - en

[ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ] - فصلت 35


പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആയത്ത് | 4253 രചയിതാവ് | A. J. Arberry ഭാഷ | English
ഫലം n° #6 -ന്റെ വിശദീകരണം ( At-Tawba 54 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Abdul Majid Daryabadi - en

[ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ] - التوبة 54

ഫലം n° #7 -ന്റെ വിശദീകരണം ( An-Nisa' 117 ) ഉള്ളില്‍ English എന്ന് Ahmed Raza Khan - en

[ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ] - النساء 117