അടയാളവാക്കുകൾ : 0; ഫലങ്ങള്‍ : 1; പ്രവര്‍ത്തനസമയം : 0.00105 സെ.
ഫലം n° #1 - Maryam 58
ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 309 ഹിസ്ബ് | 31 അളവ് | 4 ജുസ്അ | 16 മന്‍സില്‍ | 4 വാക്കുകള്‍ | 29 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 129 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 1 സജ്ദ (ഹഫ്സുകള്‍) n° | 5 തരം | مستحبة

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Maryam ( Mary) n° | 19 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 44 ആയത്തുകള്‍ | 98