അടയാളവാക്കുകൾ : 1; ഫലങ്ങള്‍ : 1; പ്രവര്‍ത്തനസമയം : 0.00105 സെ.
വാക്കുകള്‍ 1 ويسقين
സംഭവങ്ങള്‍ 1
ഉച്ചാരണങ്ങള്‍ 1
ഫലം n° #1 - Ash-Shu'araa 79
[ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ] - الشعراء 78
[ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ] - الشعراء 80


ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് താള്‍ | 370 ഹിസ്ബ് | 37 അളവ് | 1 ജുസ്അ | 19 മന്‍സില്‍ | 5 വാക്കുകള്‍ | 4 അക്ഷരങ്ങള്‍ | 19 ദൈവിക നാമങ്ങള്‍ | 0

സൂറത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് | Ash-Shu'araa ( The Poets) n° | 26 തരം | Meccan ഇറക്കപ്പെട്ട_രീതി | 47 ആയത്തുകള്‍ | 227